Wirkraum Design & Konzept

Deltaker ID: 705. Nettside: www.wirk-raum.de.
Gjeldende frem til: 30-11-2016

Dette sertifikatet bekrefter herved at Wirkraum Design & Konzept er deltaker i ordningen for CO2 nøytrale hjemmesider. Dette betyr at CO2 utslipp fra både nettsiden og brukere av nettsiden, er nøytralisert gjennom målbare CO2-reduksjoner.
Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.
Les mer på www.CO2neutralwebsite.com
Gjør ditt nettsted CO2 nøytral
Share on Facebook