CO2 Neutral Website
Norsk

CO2 Neutral Website–sertifikat for

Refurb A/S

Informasjon om sertifikat

Status
Gyldig sertifikat
Medlemsidentifikasjon
2949
Utløpsdato
31.08.2024
Nettside
www.refurb.eu
CO2 Neutral Website

CO2 Neutral Website sertifikat

Dette sertifikatet bekrefter herved at Refurb A/S er deltaker i ordningen for CO2 nøytrale hjemmesider. Dette betyr at CO2 utslipp fra både nettsiden og brukere av nettsiden, er nøytralisert gjennom målbare CO2-reduksjoner.
Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.

initiativ C02 Neutral Website

We do our job - and Deloitte is keeping an eye on us

Deloitte is conducting annual audits of our CO2-accounts. They show that our projects and investments on average compensate 200% of our members’ emissions.

CO2 Neutral Website

Read More

About CO2 Neutral WebsiteHow does it work

© 2022 CO2 Neutral Website